2012/12/06

අමාවක...........

අමාවක දා රෑට එකළු කරනට
අඹර....
නැතිමුත් සුපුන්.... සඳ.....
නැත..... කිසිදාක.....
අමාවක....
මසිත් අහසට.....
එකළු කරනට......
නුඹට....... හැකි නිසා
සුපුන්... සඳ වී....
මසිත් අහස.....

3 comments:

 1. ඔබ සදක් වෙලා රැ අහසෙ හිදීවි
  මම ගගක් වෙලා සද එලියේ ගලාවී....

  ලස්සනයි මිතුර

  ReplyDelete
 2. ඇත්ත ආදරේ ඒ වගේ තමා...ලස්සනයි..

  නිරෝගී වේවා෴දීර්ඝායු වේවා෴ සැප වේවා෴චිරං ජයතු!!!

  ReplyDelete
 3. ශ්‍රී ලංකාවේ අයටත් පීඩියාවක් ඇරඹුවා ඔන්න ඔයාලත් එන් http://sinhapedia.blogspot.com/
  දැනුම බෙදාගන්න.
  සෑම සෙනසුරාදාම-තොරතුරු තාක්ෂණ ලිපිය
  සෑම ඉරිදාම ඉතිහාස ලිපිය

  ReplyDelete