2012/05/15

ආදරය......

ජීවිතය කියන වචනේ තේරුම
මොකක්ද කියලා තෙරුම් ගන්න බැහැ....
එත්.......
ජීවිතේ කියන්නේ මහා වචනයක්
ආදරේ කියන්නේ ....,
කොච්චර ටිකක්ද........?
එත්......
ආදරේ කියන්නේ ටිකක් නම්
ඇයි ආදරේ වෙනුවෙන්
මේ තරම් දුක් විදින්නේ......?

ප. ලි.

මේ නිසදැස මා ලියපු එකක් නෙවේ. මගෙ හොදම යාලුවෙක් ලියපු එකක්. එයාගේ දිග කතාවක් තියනවා. ඒ ගැන මම ඊලග පොස්ට් එකෙන් දාන්නම්...