2012/06/11

මිරිගුවකි මට.....

සබද මට අහසකි නුඹ
මා මිහිතලයක් වූ කල
අප හමුවීම නෙත් මායිමේ
ක්ෂිතිජයකි දුර පෙනෙන
ළංවත්ම ඉගිළි යන
මගේ ප්‍රථම වසන්තය
විය මට මිරිගුවක්
කිසි දිනෙක හිමි නොවන.......

1 comment:

  1. ප්‍රථම වසන්තය ගොඩක් දුරට මිරිඟුවක්..

    ReplyDelete